15. сабор политиколога
ГРАЂАНИ У ДОБА ДЕЗИНФОРМАЦИJА

Факултет политичких наука 25-6. септембра 2021. године
Приjаве до 1.8.2021. на адресу: politicke.nauke.srbije@gmail.com

15. Сабор политиколога одговара на растућу потребу да се обjасне политички и друштвени процеси у коjима доминираjу дезинформациjе и лажне вести. Чини се да jе дезинформисање постало jедан од главних метода владавине и стварања политичког утицаjа, те да jе данас више него икада потребно обратити пажњу на ове процесе, институциjе коjе обезбеђуjу одговорно информисање, као и на механизме за рано упозоравање на лажне вести и дезинформациjе.

У анализи ових феномена велику улогу има академска и стручна заjедница коjа истраживањима и jавном дебатом треба да допринесе да се дефинишу политике и стратегиjе борбе против дезинформисања и све веће манипулациjе чињеницама не само у пољу новинарства и медиjа, већ у читавом друштву. Научна заjедница има и одговорност да jасниjе комуницира са jавношћу чињенице и поуздане податке до коjих се долази ригорозним истраживањима. 

Позивамо стога научне раднике, наставнике, истраживаче, медиjске аналитичаре, новинаре и грађанске активисте да нам се придруже у покушаjу да обjаснимо:
• Коjе институциjе jе потребно оснажити или изградити за сузбиjање дезинформациjа;
• Како на дезинформациjе реагуjу политички актери – од политичких партиjа до политичких покрета – а како цивилно друштво и обични грађани;
• Шта jе будућност (дез)информационог хаоса у коме живимо.

* * *

Naslovna strana zbornika 2020

Зборник радова са Сабора политиколога „ Политичке последице пандемије“, одржаног 26. и 27. септембра 2020. године, изашао је из штампе. Зборник можете преузети овде.

Сабор политиколога одржан jе 26. и 27. септембра 2020. године на Факултету политичких наука у Београду. Програм конференциjе jе организован паралелно на српском и енглеском jезику.

Удружење jе у 2018. години са локалним партнерима у Нишу и Зајечару организовало две трибине под називом „Конституционализам и уставни дизаjн у демократскоj рецесиjи”.