baner

Устави су сматрани кључним обележјем демократизације и управљања сукобима последњих деценија. Услед тога, одговарајућа литература из нормативне политичке теорије, уставног права, упоредне политике и студија демократизације значајно се проширила. Ипак, глобална демократска рецесија, која је захватила старе и нове демократије последњих година, отворила је расправу о улози конституционализма и уставног дизајна у новом миљеу.

Naslovna strana zbornika

Зборник радова са Сабора политиколога „Демократски отпори нормализациjи ауторитаризма у Европи“, одржаног 23-24. септембра 2017, изашао је из штампе. Зборник можете преузети овде.

Сабор политиколога одржан jе 23. и 24. септембра 2017. године на Факултету политичких наука у Београду. Програм конференциjе jе организован паралелно на српском и енглеском jезику. Укупно jе организовано 15 панела, 9 на српском и 6 на енглеском jезику, и два округла стола, jедан на енглеском и други на српском jезику.
Чланови Удружења су, са локалним партнерима, промовисали садржаj Сабора политиколога на трибинама у Крагуjевцу, Зрењанину, Заjечару, Ужицу и Врбасу краjем прошле године.