Међународна сарадња

Удружење за политичке науке Србије сарађује са релевантним удружењима из других држава и члан је међународних и регионалних удружења политичких наука, укључујући Међународно удружење за политичке науке (International Political Science Association – IPSA), Европску конфедерацију удружења за политичке науке (European Confederation of Political Science Associations – ECPSA) и Балканско удружење за политичке науке (Balkan Political Science Association – BPSA). Редовна сарадња укључује учешће представника нашег Удружења на редовним конференцијама ових међународних удружења.

Када је реч о билатералној сарадњи, Удружење одржава редовну сарадњу са релевантним удружењима из региона, као што су удружења за политичке науке из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније и Бугарске.