Spisak Sabora Udruženja za političke nauke Srbije

1. Prvi Sabor politikologa (Lepenski Vir, 2000)
2. Demokratska rekonstrukcija države i političkog sistema (Donji Milanovac, 2002)
3. Uslovi i strategije demokratskih promena (Beograd, 2003)
4. Parlamentarizam i politički život (Beograd, 2004)
5. Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije (Beograd, 2011)
6. Ustav i demokratija (Beograd, 2012)
7. Politika: nauka i profesija (Beograd, 2013)
8. Ustavi u vremenu krize (Beograd, 2014)
9. Nova Evropa i njena periferija (Beograd, 2015)
10. Urušavanje ili slom demokratije? (Beograd, 2016)
11. Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma u Evropi (Beograd, 2017)
12. Konstitucionalizam i ustavni dizajn u demokratskoj recesiji (Beograd, 2018)
13. Sukobi. Stabilnost. Demokratija? (Beograd, 2019)
14. Političke reperkusije pandemije (Beograd, 2020)
15. Građani u doba dezinformacija (Beograd, 2021)