Списак Сабора Удружења за политичке науке Србије

1. Први Сабор политиколога (Лепенски Вир, 2000)
2. Демократска реконструкција државе и политичког система (Доњи Милановац, 2002)
3. Услови и стратегије демократских промена (Београд, 2003)
4. Парламентаризам и политички живот (Београд, 2004)
5. Држава и демократија у процесу европеизације Србије (Београд, 2011)
6. Устав и демократија (Београд, 2012)
7. Политика: наука и професија (Београд, 2013)
8. Устави у времену кризе (Београд, 2014)
9. Нова Европа и њена периферија (Београд, 2015)
10. Урушавање или слом демократије? (Београд, 2016)
11. Демократски отпори нормализацији ауторитаризма у Европи (Београд, 2017)
12. Конституционализам и уставни дизајн у демократској рецесији (Београд, 2018)
13. Сукоби. Стабилност. Демократија? (Београд, 2019)
14. Политичке реперкусије пандемије (Београд, 2020)
15. Грађани у доба дезинформација (Београд, 2021)