Politika: nauka i profesija (2013)

Zbornik radova sa Sabora politikologa, međunarodne naučne konferencije Politika: nauka i profesija (Beograd, 31. maj - 2. jun 2013. godine)

Preuzmite zbornik