О удружењу

Удружење за политичке науке Србије (УПНС) је независно, невладино и непрофитно удружење чији су главни циљеви:

 • подстицање и развијање научног и стручног рада у подручју политичких наука,
 • промоција политичких наука као засебне дисциплине унутар друштвених наука,
 • популаризација политиколошких знања те њихово ширење и примена у образовању, политичкој делатности, новинарству и јавности уопште,
 • подстицање и организовање научноистраживачког рада на подручју политичких наука,
 • утврђивање и унапређивање стручних и научних стандарда и професионалне етике у деловању дипломираних политиколога,
 • подстицање развоја наставе и других облика образовања из подручја политичких наука,
 • успостављање и унапређивање професионалне комуникације међу политиколозима, научницима и истраживачима политиколошких струка,
 • успостављање сарадње и размена знања и искустава са другим сродним удружењима у земљи и свету.

Сабор политиколога, редовна годишња конференција УПНС, окупља политикологе из земље, других балканских земаља и истакнуте ауторе из других региона, нарочито из бивших социјалистичких држава, Западне Европе и Северне Америке.

Удружење за политичке науке Србије је колективни члан Међународног удружења за политичке науке (International Political Science Association, IPSA), Европске конфедерације удружења за политичке науке (European Confederation of Political Science Associations, ECPSA) и Балканског удружења за политичке науке (Balkan Political Science Association, BPSA).

Органи Удружења

 • Скупштина
 • Председништво. Чланови: Душан Павловић, Славиша Орловић, Небојша Владисављевић, Александра Крстић, Биљана Ђорђевић.
 • Надзорни одбор. Чланови: Јелена Лончар и Бојан Вранић.
 • Председник УПНС: Душан Павловић