Трибине у Новом Саду и Крагујевцу

Удружење за политичке науке Србије је, у сарадњи са локалним партнерима, организовало трибине под називом „Урушавање или слом демократије“ у Новом Саду и Крагујевцу крајем прошле и почетком ове године. Поред промоције теме овогодишњег Сабора политиколога, Удружење је тако допринело јавној расправи о актуелним политичким трендовима у Србији и другим балканским државама.

Прва трибина је одржана 27. децембра 2016. године у амфитеатру Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду, у сарадњи са Војвођанском политиколошком асоцијацијом и Факултетом за правне и пословне студије др Лазар Вркатић. На трибини су говорили Милан Подунавац, председник Балканског удружења за политичке науке, Душко Радосављевић, председник Војвођанске политиколошке асоцијације, и Небојша Владисављевић, председник УПНС. Занимљивој дискусији о глобалним и регионалним трендовима подривања демократије присуствовало је више од 40 учесника.

Друга трибина је одржана у Дому омладине у Крагујевцу 24. јануара 2017. године у сарадњи са НВО Миленијум. На трибини су говорили Милан Подунавац, Ђорђе Павићевић и Небојша Владисављевић. Више присутних је активно учествовало у дискусији после уводних излагања, усредсређујући се на актуелне трендове урушавања демократских установа у Србији.