Nova Evropa i njena periferija (2015)

Zbornik radova sa Sabora politikologa, međunarodne naučne konferencije Nova Evropa i njena periferija (Beograd, 25-27. septembar 2015. godine)

Preuzmite zbornik