Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma u Evropi (2017)